Dörren till högre studier måste vara vidöppen

Ledare: Snart är det dags för skolstart! Vi minns säkert hur det var – vår allra första skoldag, vår allra första fröken eller magister. Vi var små oskrivna blad som så småningom skulle bli till en livsbok.Möjligheterna var oändliga. Det viktigaste av allt var att få bra lärare som lyckades fånga lusten att lära och dessutom få den att växa.
Lärare som såg varje barns möjligheter att fånga kunskaper och växa som människa.

Det kräver utbildning och erfarenhet. Skolorna ska ha utbildade lärare. Våra barn ska inte behöva nöja sig med mindre, de ska ha de bästa förutsättningarna. Nu är det också lagkrav på att det ska vara så. Det var ett viktigt kunskapslyft, som Centerpartiet har varit med om att genomföra. Vi vill att alla ska kunna lyckas och då måste det ske med hjälp av utbildade pedagoger. Jag vet av egen erfarenhet från Gnesta att det gör skillnad och att det är den vägen som måste till för att höja utbildningsnivån.

Med rätt ansats är det möjligt att nå högre höjder. Vi vill att våra unga ska nå så högt som det bara går. I Sörmland är utbildningsnivån tyvärr allt för låg. Sörmland behöver fler som klarat ut grundskolan, fortsatt på gymnasiet och som har betyg starka nog att ta en plats på en högskole- eller universitetsutbildning. Målen måste vara högt satta, men ändå nåbara.

Nu är det inte bara kunskaper som krävs. Det behövs förebilder som visar vägen och kanske också en och annan tur i verkligheten. Studie- och yrkesvägledarna kan göra viktiga insatser, men inte minst viktiga är de verkliga förebilderna.Hur är det att studera på en högskola eller ett universitet? När måste jag bestämma mig och vilka val ökar eller minskar mina möjligheter? Det borde vara obligatoriskt att elever på högstadiet i Sörmlands kommuner får besöka Mälardalens högskola eller en annan om den är närmare och att varje kommun har ett utbyte med högskolestudenter som berättar om de egna livsvalen. Dörren till högre studier måste vara vidöppen och ett lockande alternativ för så många som möjligt.

Samtidigt kommer det alltid att finnas behov av praktiker av olika slag. Men även de mest praktiska kommer att behöva mer av teoretisk kunskap för att förstå sin omvärld. Ökade kunskaper är alltid skolvägen framåt.

Ingalill Fredriksson (CK)

Läs ledare i sörmlandsbygden