Attraktiva bostäder på landet lyfter Sörmland

Det senaste året har inneburit att fler har börjat fundera över hur de vill leva sitt liv när det återgår till det ”nya normala”.

Intresset för bostäder utanför staden har ökat eftersom många efter snart ett års hemarbete ser möjligheten att fortsätta denna livsstil och få mer tid över för familj och fritid. Då blir bostadens placering ännu viktigare än idag.

För oss som bor på landsbygden är det självklart att kunna njuta av naturen efter arbetsdagens slut. Vi är övertygade om att denna boendemiljö skulle få fler människor att må bra och landsbygdens puls kanske kan vara ett sätt att möta den psykiska ohälsan som ökar i landet.

Det räcker dock inte med att fler vill bo på landsbygden för att fler ska kunna flytta hit, utan det behövs att fler bostäder byggs och att det går att bygga på nya områden som i dag har ”en våt hand” över sig genom dagens strandskyddsregler.

Sörmlands kommuner måste kunna få dra nytta av möjligheten att bo attraktivt i närheten av vattnet, samtidigt som det är pendlingsavstånd till arbete i någon av de stora städerna som finns i närheten.

Problemet är att dagens strandskyddsregler behandlar hela landet lika och alla vattendrag på samma sätt. Oavsett om det är ett område som har hög eller ingen exploatering. Oavsett om det är kustnära eller om det är en våtmark som ger en ökad artrikedom.

Men tack vare Centerpartiet finns nu en utredning som lämnar förslag om hur reglerna kan göras mer flexibla både för boende och för företagare. Ett förslag är att till exempel våtmarker som har byggts efter 1975 ska undantas från strandskyddet. I praktiken innebär det att en företagare på landsbygden kan bidra till artrikedomen genom att anlägga en våtmark och samtidigt i dess närhet bygga ett café, där de cyklande turisterna kan ta en fika för att sedan cykla vidare till ett boende i närheten.

Det finns även förslag om att ta bort strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag. I kombination med förslaget att kommuner ska kunna peka ut områden där man helt eller delvis ska kunna upphäva strandskyddet, blir det möjligt att bygga fler bostäder i attraktiva landsbygdsområden. De områden som ska vara möjliga att peka ut, ska ha god tillgång till byggbar mark, vara ett område som inte redan har en stor exploatering samt att området inte har särskilt viktiga värden för natur eller friluftsliv.

Dessa förslag kommer, om de blir lagstiftning, bidra till flexibilitet, ett ökat byggande utanför stadskärnan samtidigt som det skyddar områden som redan i dag är högt exploaterade för att alla ska ha tillgång till naturen. Det ger nya möjligheter för Sörmland att öka attraktiviteten, ökad möjlighet till företagande på landsbygden och få fler att bosätta sig utanför staden vid någon av alla våra fina sjöar.

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland
Martina Hallström (C), kommunalråd Nyköping
John Carlsson (C), gruppledare Trosa
Håkan Ekstrand (C), oppositionsråd Gnesta
Bo Höglander (C), gruppledare Oxelösund

Debattartikel i Sörmlandsnyheter