Kyrkans skog skapar trygghet och ska förvaltas väl

Skogen betyder alltmer för fler. När pandemin har härjat, och kyrkan delvis har fått ställa om sin vanliga verksamhet, har många sökt sig till skogen och naturen för att hämta kraft och framtidshopp.

Det är så vi i Centerpartiet vill att det ska vara. Skogen ska vara en kraftkälla tillsammans med församlingens gemenskap.

Kyrkans skogar har kommit till genom arv eller inköp. Avsikten var tydlig. Avkastningen från
skogen – och från jorden – var till för att trygga prästernas löner. Så är det än idag, då församlingarnas arealer förvaltas gemensamt av stiftet och avkastningen går tillbaka till församlingarna att använda där medlen behövs – till aktiviteter så att fler ska välkomnas till gemenskap och få möta Gud.

Svenska kyrkan i Strängnäs stift ska förvalta vår skog på ett ansvarsfullt sätt.

Människan är en del i ett ekologiskt sammanhang och har en särställning, då hon som ingen annan levande varelse har kraft och kunskap att förändra naturen och omskapa sin värld. Vi har att bruka, utan att förbruka, jordens resurser. Detta ansvar sträcker sig över generationer. Det handlar både
om rättvisa och respekt för våra barn och barnbarns frihet.

Svenska kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.

Den biologiska mångfalden ska värnas för att rädda och skydda unika och utrotningshotade arter. Jord- och skogsbruk ska förvaltas på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt och göra oss
mer oberoende av fossila bränslen. Det går att förena ansvarsfullt produktions-skogsbruk med naturhänsyn och biologisk mångfald. Kyrkan har avsatt mer än 1100 hektar produktiv skogsmark till naturvården, utöver de hänsyn som tas för att arealen ska behålla sin miljöcertifiering (FSC®).
Det är en utveckling som vi ser positivt på.

Vi vill också fortsätta att utveckla goda samarbeten, där kyrkans mark kan göra nytta i samhället på nya sätt. Idag växer nya spännande upplevelseföretag fram som har skogen som sin arena. Det ser
vi positivt på i Centerpartiet. Vi vill vara med och verka för att fler får uppleva vår vackra natur,
där vi slår vakt om allemansrätten och möjliggör platser för rekreation och vila. Det kan ske genom att kyrkan möjliggör nya vandringsleder som spännande pilgrimsleder.

Centerpartiet har under årtionden burit det yttersta ansvaret för stiftets jord- och skogsbruk.
Det är vi beredda att fortsätta göra tillsammans med den kompetens som finns i tjänstemannaleden även efter kyrkovalet 19 september.

Inger Fredriksson, Katrineholm
Tomas Fors, Mariefred
Åsa Ingårda, Runtuna
Nils-Erik Jacobsson, Sparreholm
Ann-Cathrin Rothlind, Eskilstuna


Läs gärna artikeln i Sörmlands Nyheter
Läs artikel i Ekuriren
Läs artikeln i Kkuriren