LÅNGSIKTIGHET FÖR LANTBRUKET

Vikten av Sveriges självförsörjning har länge varit en hjärtefråga för Centerpartiet. Nu är frågan mer än högaktuell och i Sörmlands Nyheter skrev ledarskribenten Olof Jonmyren om den allt dyrare matproduktionen som påverkar hela lantbruket, samtidigt som vi inte har råd att producera mindre.

Vikten av Sveriges självförsörjning har länge varit en hjärtefråga för Centerpartiet. Nu är frågan mer än högaktuell och i Sörmlands Nyheter skrev ledarskribenten Olof Jonmyren om den allt dyrare matproduktionen som påverkar hela lantbruket, samtidigt som vi inte har råd att producera mindre.

”Vi är långt ifrån igenom den kostnadskris som svenskt lantbruk drabbades av vintern 2021, utan befinner oss fortfarande mitt uppe i den. Effekterna av invasionen kommer ovanpå det”, varnar Anna-Karin Hatt, vd för Lantbrukarnas Riksförbund i ledaren. 

Detta är självklart Centerpartiet fullt medvetna om och av den anledningen har Centerpartiet lagt ett utskottsinitiativ i finansutskottet, för att mildra de negativa effekterna och förbättra läget inför 2023.

- Sveriges bönder behövs för att ge oss mat på bordet och för att stärka vårt totalförsvar. Läget är nu akut och de kortsiktiga krisstöden som Centerpartiet lägger fram behövs för att rädda svensk matproduktion idag, men sen måste det långsiktiga arbetet ta vid, säger John Carlsson som är gruppledare för Centerpartiet i Trosa och regionkandidat för Centerpartiet i Sörmland.  

- För att stärka den svenska livsmedelsproduktionen på lång sikt måste vi alla hjälpas åt. Du och jag måste i högre grad aktivt välja svenskt och närproducerat. Genom att göra det bidrar vi till att skapa jobb och till att öka vår självförsörjning och krisberedskap. Men vi kan inte enbart göra oss beroende av den enskilda individens val. En stor livsmedelsinköpare är Sveriges kommuner och regioner som varje dag serverar över 3 miljoner måltider. Svenska produkter måste ta en större plats i de offentliga köken. Det skapar en långsiktighet när skattepengar används på det sättet för att stärka den svenska matproduktionen, fortsätter han och lägger till:- I slutänden handlar allt om att vi måste fortsätta att skapa långsiktiga förutsättningar för att driva företag på landsbygden i allmänhet, men matproduktion i synnerhet. Det innefattar bättre infrastruktur, snabbare bredband, stabilare elnät och mer snabbfotade myndigheter.