ETT ROBUST SAMHÄLLSBYGGE ÄR A OCH O

”Släck bondens kärlek för sin jord och folket dör” (påstått småländskt ordspråk från 1734). Det är mycket som ställs på sin ända i vår omvärld idag. Krisen i Ukraina visar tydligt på hur skört ett demokratiskt samhälle är, ja egentligen, vilket samhälle som helst är, som angrips av annan främmande makt.

Vi har i Sverige levt över 200 år i fred. Vår neutralitet har invaggat oss i en känsla av säker bubbla mot krig och oroligheter i vårt land. Den bubblan får sin nu en rejäl törn. Vi har under lång tid underlåtit oss tänka långsiktig säkerhet och beredskap och förlitat oss på marknaden och ett mer kortsiktigt tänk kring vår trygghet. I kristider och krigssituationer ställs detta på sin ända och människor börjar fråga efter skyddsrum, matförsörjning och så vidare. Det är sunda reaktioner.

Svenskt jordbruk påverkas starkt och mycket av det som sker i vår omvärld dagligen. El- och diselprisernas höga lägen nu i vinter har fått många att fundera över framtiden på gården. Är det idé att så alla fält, kommer man ha råd att skörda? Finns det handelsgödsel både prismässigt men även som produkt att tillgå? För att säkra och få ihop ekonomin drar man in och ner på det som kan anstå. Myndigheters klåfingerhet i äganderättsfrågor, varg- och rovdjurspolitiken, expropriationen av mark som sker för det ”allmännas bästa” som slår undan fötterna för lant- och skogsbruket, oron och stressen myndighetsutövningen orsakar och kostnaderna för den som blir dyrare och dyrare men som inte upplevs tillför något nytt för verksamhetsutövaren.

I ett Sverige där vi redan innan kriget i Ukraina insett att vi måste öka vår livsmedelsförsörjningsgrad men där vi inte kommit särskilt långt, snarare tvärtom backat. Det här håller inte. Lösningen på detta är inte snabba kortsiktiga krispaket på X antal miljarder. De är absolut nödvändiga här och nu, men långsiktigt måste vi börja tänka till ordentligt! Vi ska nu inte skapa större oro och rädsla än nödvändigt. Men vi måste öka medvetandet om och skapa förståelse för hur det här hänger ihop.

Vi måste ha ett stabilt säkert jordbruk som levererar bra, säker mat till vår befolkning. Som bas. Därutöver är det utmärkt om vi också kan exportera, vi har förutsättningar som inte andra länder har och kan leverera mer klimatsmarta lösningar. Annat som vi inte kan odla måste vi ha stabila importkedjor för. Det vi vill ska fungera i kris och krig måste fungera och finnas på plats i fredstid.Ett robust samhällsbygge är A och O. Det kräver en robust jordbrukspolitik värd namnet.

De beslut som tas måste bygga på denna insikt, och den så kallade tjänstemannaaktivismen som får utrymme hos våra myndigheter – och som aktivt försvårar för jord- och skogsbruk – måste upphöra. Jordbruket är precis som försvarsmakten en hygienfaktor för vårt lands framtid.

Vi har inte råd med detta. Det är allvarstider nu.

Martina Hallström
Gruppledare för Centerpartiet i Nyköping och rikdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland.