ÄNDRAT STRANDSKYDD SKULLE GE ÖKAD LIVSKRAFT I SÖRMLAND

Vi vill att hela Sörmland ska leva och att man ska kunna verka och bo överallt. För att det ska bli möjligt behöver förändringar göras. En sådan förändring är förenklingar av strandskyddet. Centerpartiet har sedan tiden i Alliansregeringen varit pådrivande för ett strandskydd som ger större möjligheter att bygga på landsbygden. Nyligen fanns ett förslag med konkreta ändringsförslag som tyvärr föll i riksdagen.

Förslaget som riksdagen tyvärr röstade ner innehöll tre förenklingsdelar. För det första föreslogs att strandskyddet vid till exempel våtmarker skulle tas bort helt, vilket är efterfrågat av de som är verksamma på landsbygden. För det andra så hade det i praktiken blivit fritt fram att bygga vid små sjöar under ett hektar och smala vattendrag under två meter. Nu kommer det fortsättningsvis vara 100 meters strandskydd kring dessa mindre vatten som det finns så gott om i hela länet och inte enbart i Norrland. För det tredje skulle dagens LIS-områden med så kallade strandnära utvecklingsområden kunnat få generösare möjligheter att bygga. Som en del i att göra skillnad på olika typer av vatten med lättnader på landsbygden föreslogs också skärpningar i högt exploaterade områden, där tillgången på stränder är begränsad. För medan landsbygdens utveckling stoppas på grund av strandskyddet, trots stor tillgång till stränder fortsätter utvecklingen i staden. På landsbygden ska strandmiljöer skyddas och restaureras, men samma krav har inte staden. Vi är stolta över det arbete som Centerpartiet har gjort under många år i riksdagen för att få till lättnader för landsbygden. Tyvärr så blev det inte någon majoritet i riksdagen, eftersom inte övriga borgerliga partier röstade ned förslaget, vilket inte gynnar utvecklingen på landsbygden.

Det finns saker i förslaget som skulle kunna varit bättre och haft större lättnader, men i en förhandling så når man inte alltid allt man vill. Vi är ändå nöjda med just de tre nämnda förändringarna för det ger en första start för landsbygdens möjlighet att utvecklas. Vi har förhandlat med regeringen och dessa förslag hade kunnat genomföras nu och så hade vi kunnat arbeta vidare för ytterligare lättnader. Men tyvärr kommer den lantbrukare som förbannar strandskyddet kring sin våtmark, den sörmlänning vars planerade bygge hindras av en liten bäck, eller de kommuner med stora arealer utökat strandskydd som sett fram emot att kunna utse strandnära utvecklingsområden, få fortsätta vänta på lättnader. Och det kan vi bara beklaga.

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland
Anders Nordin (C), gruppledare Eskilstuna
Martina Hallström (C), gruppledare Nyköping