Ing-Mari Frössevi

Personbild


Ing-Mari är ledamot i kommun­fullmäktige, ersättare i kommun­styrelsen, ordförande i barn- och utbildnings­nämnden samt ersättare i Viadidaktnämnden.

Varför valde du att engagera dig politiskt

Jag anser att i ett demokratiskt samhälle ska man engagera sig, framföra sina åsikter som ska bygga på fakta, acceptera olikheter, ha det goda samtalet med andra människor. Jag valde Centerpartiet -ett parti som arbetar för frihet, alla människors lika värde, demokrati landsbygdsutveckling och miljön.

De viktigaste frågorna jag tänker driva efter valet 2022

  • Övergripande: Jag tänker arbeta för Vingåkers bästa när det gäller demokrati, människors frihet och självbestämmande, jämställdhet
  • Förskolan/Skolan: Fortsatt arbete med trygghet och arbetsro, elevernas kunskapsutveckling och elevernas hälsa, kulturskolan
  • Landsbygdsutveckling: Bostäder, service, lokala utvecklingsgrupper.
  • Klimat och miljö.
  • Trygghet för medborgarna när det gäller trafik och brottslighet.

De viktigaste frågorna som jag varit med och påverkat och fattat beslut om

  • En nämndplan för förskolan och skolan som anger färdriktningen trygghet och kunskapsutveckling.
  • Resursfördelning till skolan.
  • Byggnation av två förskolor och en grundskolebyggnad.
  • Budget, hållbar tillväxt och utveckling av hela Vingåkersbygden.
  • Bygga nytt Sportcenter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.