Nyordning för arbete och utveckling

Det behövs en nyordning för arbete och utveckling i Vingåkersbygden med en samlad organisation på hemmaplan. Vingåkers skattemedel ska gå till verksamhet och stöd i Vingåker!

Bild

Alla har rätt till trygghet

Alla invånare i Vingåkersbygden har rätt till ekonomisk och social trygghet. En viktig förutsättning är utbildning, arbete och hälsa. Grundskolan och kulturskolan arbetar aktivt för att skapa framtidstro för barn och unga. När det gäller vuxna kan vi dock göra mer för att höja kvalitén på den kommunalt finansierade välfärden för vuxnas utbildning och försörjning.

En väg in

En person som på ett eller annat sätt inte klarar sin egen försörjning eller vill ta sig vidare i karriären måste ha en tydlig väg in till kommunen och få en individuell plan för sin egen utveckling. Det kan exempelvis handla om ekonomi- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, studie- och yrkesvägledning med matchning mot jobb, olika former av utbildningar, coachning eller olika typer av arbetsträning och praktik. Ofta handlar det om en kombination av flera åtgärder där alla insatser ska präglas av en utvecklingstanke för individen och att olika vägar ska prövas. Detta smörgåsbord av åtgärder och resurser måste ha hög tillgänglighet och ges i så stor omfattning som möjligt på hemmaplan.

Ny organisation behövs

Centerpartiet vill samla individ- och familjeomsorg, integration, vuxenutbildning, arbetsmarknads­frågor samt konsumentvägledning i en ny organisation som arbetar nära kommunens näringslivs­funktion, barn- och utbildningsnämnd, arbetsförmedling och fristående aktörer.

Vi är övertygade om att den bästa modellen är att samhällets olika kompetenser och resurser samlas runt individen. Det bör vara EN låda med verktyg i stället för olika lådor dit den enskilda individen måste ta sig för att för att leta efter rätt stöd och kompetens. Människors behov ser olika ut och så många beslut som möjligt ska fattas nära och tillsammans med varje individ.

Vi förordar därför en helt ny nämnd med förvaltning inom Vingåkers kommun som samlar de resurser och kompetenser som enskilda individer är i behov av. Fokus måste vara efterfråge­styrning, flexibilitet och mångfald. Organisationen ska också ha ett tydligt uppdrag som mäklare, motor och mötesplats för lärande och utveckling.

Vingåkers skattemedel ska gå till service i Vingåker

Delar av dessa tankar fanns från början i Viadidakt-konceptet och var rätt år 2002 när Viadidakt bildades av Vingåkers och Katrineholms kommuner. I dag upplever vi att Viadidakt dessvärre spelat ut sin roll i och med att tillgängligheten för Vingåkersborna har försämrats, tillgång till studie- och yrkesvägledning i stort sett lyser med sin frånvaro, utbudet av olika utbildningsformer har försvunnit samt att integrations­frågorna avlövats.

Vingåkers skattemedel ska i första hand gå till service och utbud i Vingåker, inte till verksamheter som flyttas till Katrineholm!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.