Trafikmiljö

Bild

Inför valet 2018 drev Centerpartiet frågan om ett kommunalt stöd till enskilda vägar. Det är nu på gång att införas. Men det finns mer att göras på trafikområdet...

Genom centrala Vingåker passerar många bilar och mycket tung trafik som de senaste åren har ökat, framför allt på Storgatan och Skolgatan. Dessa gator ägs av Trafikverket vilket innebär att kommunen har svårt att påverka trafiksituationen. Centerpartiet vill

  • föra en tuffare dialog med Trafikverket som äger gatorna om att förbättra trafiksituationen.
  • att kommunen sätter upp permanenta digitala hastighetsvarningsskyltar på Storgatan och Skolgatan.
  • verka för en förbifart mellan riksväg 52 och Forsavägen.
  • se ett förstärkt nationellt vägunderhåll på lågtrafikerade vägar på landsbygden, med fokus på bärighet och tjälsäkring.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.