Trygghet på hemmaplan

Bild

Vi vill att du som bor i Vingåkersbygden ska ha en nära, trygg, tillgänglig och jämlik vård, omsorg samt utbildning genom livet. När du behöver stöd ska det finnas nära till hands.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Stärka samverkan mellan regionen och kommunerna för att skapa en sammanhållen vårdkedja där patienten är trygg.
  • Erbjuda valfrihet och hög kvalité i boende och omsorgstjänster för dem som har behov.
  • Införa nolltolerans mot småbrott.
  • Se stora satsningar på polisen för att garantera polisens lokala närvaro.
  • Att kommunen ska fortsätta utveckla en samverkan och förebyggande arbetet tillsammans med polisen.
  • Ha en effektiv räddningstjänst med god bemanning i Vingåkersbygden så även rökdykning kan ske snabbt.
  • Ta tillbaka resurser från Katrineholm så Vingåkersborna får god tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning samt studier för vuxna på hemmaplan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.