Björn Avenstedt

Personbild


Björn är ersättare i barn- och utbildnigsnämnden samt i samhällsbyggnadsnämnden.

Det jag älskar mest med Vingåkersbygden är de många olika och fantastiska miljöerna vi har att vistas i.

Förutom att vara engagerad i Centerpartiet är jag också engagerad i Colombian life Defenders som verkar för mänskliga rättigheter i Colombia. Från skolan har jag med mig en civilekonomexamen och en filosofie magisterexamen i Informatik från Linköpings universitet.

Därför kandiderar jag till kommunfullmäktige

Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor och hur man med hållbarhet som utgångspunkt kan utveckla den lokala ekonomin, där vi som bor i Vingåker tillsammans kan bestämma vad vi behöver för att leva ett bra liv. För mig innebär det att vi har en kultur där vi samarbetar och hjälper varandra att lyckas. Vingåker är vi som bor här, våra relationer till varandra och vad vi gör med platsen där vi bor.

För mig och många andra är det självklart att vi ska ha en bra barnomsorg och skola, högkvalititativ hälso- och sjukvård, en god och värdig äldreomsorg samt ett relevant utbud av kultur tillgängligt för alla.

Som en del i att sammarbeta och hjälpa varandra lyckas är att det offentliga i Vingåker ska prioritera närodlad mat och närproducerade varor och tjänster i sina upphandlingar för att det ska gynna bygden och de företagare vi har här.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.