Vår politik

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i Stockholmsregionen du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

 • Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden
 • Vi tänker göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb att gå till
 • En av våra allra största utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar.

sol-has-bg

En grön region

Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbast i Europa och varje dag ser flera nya stockholmare världens ljus. För att Stockholms utveckling ska bli så bra och miljövänlig som möjligt behövs en modigare vision, ett starkare samarbete och ett grönt ledarskap.

Vi vill kombinera betydligt fler bostäder med att värna och tillgängliggöra natur och grönområden. Vi vill bygga regionen så att så många som möjligt kan och vill cykla eller åka kollektivt både för att ta sig till jobbet, skolan, stadskärnan, naturområdet, köpcentret och teaterföreställningen. Vi vill planera kollektivtrafik så att bussar och tunnelbanor finns på plats redan när nya bostäder fylls med sina första invånare.

Vi vill:

 • Ha 100 procent förnybart i hela Stockholmsregionen och se en kraftig ökning av kollektivtrafik och cykling.
 • Att nya bostäder och arbetsplatser i regionens centrala delar ska byggas tätt och i nära anslutning till kollektivtrafiken samtidigt som natur- och grönområden sparas
 • Att vår vardag ska vara fri från gifter och ha fler stationer för källsortering så att du lättare kan återvinna.
Förnybar energi

En levande region

Stockholmsregionen är fantastisk. Från innerstadens puls, till de lantliga delarnas lugn och allt däremellan. Närheten till Mälarens och Saltsjöns vatten, de gröna kilarnas stora sammanhängande skogar och naturområden som tränger in är en källa till trivsel, hälsa och rekreation.

För att hela länet ska leva behövs företagande och jobb. För att småföretagare, som skapar 4 av 5 jobb, faktiskt ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga, får ett jobb att gå till.

Vi vill:

 • Förenkla reglerna så företagare kan skapa nya jobb i hela länet
 • Utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela länet
 • Ha en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk
Företagsklimat

En öppen region

Storstockholm är en spännande smältdegel där driftiga, engagerade och idérika människor från hela Sverige, Europa och världen möts och nya idéer, initiativ och företag föds. De flesta nya stockholmare är nyfödda eller kommer från andra länder. Att många vill bo i Stockholmsregionen är ett gott betyg för både Stockholmsregionen och Sverige och det ger stora möjligheter för regionen.

Vi vill:

 • Förenkla reglerna så att alla som kommer till Stockholmsregionen får jobba och göra det enklare för företag i Stockholmsregionen får rekrytera kompetens utomlands.
 • Stå upp för asylrätten så att människor har möjlighet att komma till Stockholm, Sverige och Europa
 • Sänka kostnaderna så att vi kan fortsätta att ge dem som kommer ett bra mottagande
anhöriginvandring

En trygg region

Poliser på gatan, festivalen eller fotbollsmatchen skapar en känsla av trygghet. Därför vill vi fortsätta arbetet med flera lokalpoliser som känner sitt område och vet var insatserna gör störst skillnad.

Vi vill:

 • Ha fler poliser runt om i länet – det ökar tryggheten
 • Se hårdare straff för grova brott och underlätta för kriminella att starta ett nytt liv
 • Riv upp EU:s datalagringsdirektiv och IPRED
polisen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.