Aida Hafezi Yashi

Personbild


Regionrådssekreterare, miljö, kultur och trafik

Telefon: 070-737 43 13
Skicka ett e-post till Aida.