Daniel Källqvist

Personbild


Regionrådssekreterare, Regionplanering och Skärgård

Telefon: 070-737 76 44

Skicka ett e-post till Daniel