Gustav Hemming

Personbild


Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Ordförande för Tillväxt- och regionplanenämnden

Gruppledare regionfullmäktige

Mitt politiska engagemang växte fram redan i tidiga skolår. Min naturintresserade far, som var fysiklärare, lärde mig miljöns avgörande betydelse för samhällets överlevnad på lång sikt men också teknikens oerhörda möjligheter att skapa en hållbar utveckling. Den fråga som särskilt engagerade mig – redan på 1980-talet – var klimatfrågan.

Jag kände att Centerpartiet stod nära min egen uppfattning – ett starkt miljöengagemang, en tro på individen och människors kraft och ett socialt engagemang som inte enbart gick över skattesedeln, AMS och socialkontoret.

Jag vill:

  • Ha en grön, liberal och engagerande Stockholmsregion där människorna är den viktigaste drivkraften för samhällsutvecklingen.
  • Ha mer och bättre kollektivtrafik.
  • Att Stockholms skärgård ska ges förutsättningar att leva på egen kraft