Karin Fälldin

Personbild


Ledamot regionfullmäktige

Ordförande för tandvårdsberedningen