Johan Hedin

Personbild


Riksdagsledamot, Stockholms stad

Rrättspolitisk talesperson

Rättsfrågorna är på många sätt demokratins själva kärna. Alla människor ska kunna känna trygghet från att utsättas för brott och snabbt få bra hjälp när den tryggheten hotas. Att upprätthålla de lagar och regler som vi gemensamt bestämt och att se till att människors som bryter mot dem lagförs är kanske statens allra viktigaste uppgift. Detta måste samtidigt ske med stor rättssäkerhet och på ett sätt som tar hänsyn till människors rätt till sin personliga integritet.

Jag vill:

  • Värna tryggheten i hela landet och säkra polisens lokala närvaro
  • Se brottsoffrets perspektiv och gör det lättare att få de skadestånd som de har rätt till.
  • Ta krafttag mot de så kallade mängdbrotten som ställer till det för många människor, t ex bostadsinbrott. Bara för att ett brott är vanligt är det inte mindre allvarligt för den som drabbas.
Gick inte att hämta tweets.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.