Michaela Haga

Personbild


Distriktsordförande i Stockholms läns partidistrikt

Jag har varit distriktsordförande i Centerpartiet i Stockholms län sedan år 2016. Det är spännande, för det finns alltid saker att utveckla, förbättra och vi vågar samtidigt tänka nytt.
Under den här mandatperioden är jag trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet i Stockholmsregionen. Mitt fokus är att förbättra kollektivtrafiken i hela vårt län och säkerställa att vår region är en föregångare i den gröna omställningen.

Jag är utbildad civilekonom och bor i skärgårdskommunen Österåker, tillsammans med sambo och två barn. Idrotts- och friluftsliv ligger mig varmt om hjärtat. Jag är aktiv i det lokala föreningslivet och tillbringar mycket tid i olika idrottshallar, men också i skogen och på sjön.
Efter valet år 2010 blev jag medlem i Centerpartiet. Jag kände att det var viktigt att få vara med och påverka hur närområdet och kommunen utvecklades.
Mitt mål var också att förbättra kvaliteten i förskolan och skolan för att alla barn ska kunna vara trygga och utvecklas efter sina förutsättningar.
Centerpartiet var också det parti som hade den bästa miljöpolitiken och en förståelse för en småföretagares vardag.

När det gäller distriktsstyrelsens arbete framåt så är ärmarna uppkavlade och vi kommer att arbeta för att leverera en politik som gör skillnad i människors vardag och som fokuserar på de stora samhällsutmaningarna.
Det driv och den kompetens som finns hos våra medlemmar ska tas tillvara på bästa sätt, vi ska stärka organisationen och vi ska stå stadigt som en stark grön liberal kraft i Stockholmsregionen!

Gick inte att hämta tweets.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.