Kommunfullmäktigegruppen

Kommunfullmäktigegruppen består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare till Ekerö kommuns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Mälaröborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter totalt 41 ledamöter som tar beslut i många stora frågor som bland annat rör kommunens mål, satsningar och budget.