Barn i skola och förskola

Bild

Grunden för barns och ungas möjlighet att göra en resa i livet och uppnå sina livsdrömmar läggs i trygga familjer och i en skola som möter varje elev på sina villkor. Vi i Centerpartiet utgår alltid från barnens bästa och vill fortsätta utveckla våra skolor och förskolor så att alla barn och ungdomar får förutsättningar att lyckas. Vi ska stötta barn i behov av stöd och utmana barn som behöver det. Vi ska vara flexibla för att hitta fungerande lösningar för alla barn. Att tidigt identifiera vilka barn som har utmaningar och fånga upp dessa, är en framgångsfaktor för att stärka elevhälsan, minska skolfrånvaron och öka andelen ungdomar som går ut högstadiet med fullständiga betyg.

Vi behöver rusta upp våra förskolor och satsa mer på våra skolgårdar. Skolgårdar och andra aktivitetsytor ska uppmuntra till aktivitet och kreativitet.

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Stärka NPF-kunskapen (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) genom kompetensutveckling
  • Fortsätta utveckla särskilda undervisningsgrupper 
  • Utöka det välfungerande Autismspektrum-spåret (A-spåret)
  • Stärka förutsättningarna för särbegåvade barn
  • Ytterligare förstärka Elevhälsovården för att främja barn psykiska hälsa
  • Främja god hälsa och utveckling tidigt genom att rusta upp förskolor och skolgårdar för att stimulera ökad fysisk aktivitet 
  • Maten som serveras till våra barn och ungdomar ska vara närodlad, säsongsbetonad och gärna ekologisk. Det stärker inte bara våra barn, utan gynnar också våra lokala matproducenter och minskar klimatbelastningen
  • Att Ekerö kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats genom vår personal får utvecklas i sina roller
  • Uppmuntra till aktiv förflyttning genom ytterligare insatser för att säkra våra barns och ungdomars skolvägar
  • Fortsätta trygga det fria skolvalet, rätten att välja skola och förskola ska vara självklar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.