det här har vi åstadkommit

Bild

Efter valet 2018 valde Centerpartiet att fortsätta arbeta för ett grönare och liberalare Ekerö kommun som en del av Ekeröalliansen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det har nu gått fyra år sedan förra valet och Centerpartiet Ekerö har gjort skillnad.

Härkommer några exempel på vad vi åstadkommit:

 • Permanentat pendelbåten (Centerpartiet i region Stockholm)
 • Infört att solceller sätts upp på kommunala byggnader vid nybyggnation och ombyggnation
 • Stora satsningar på en giftfri vardag i skolan och förskolan genom bland annat utbyte av miljöfarliga leksaker och utrustning
 • Närvaroteam har inrättats i syfte att minska långvarig skolfrånvaro
 • Fler särskilda undervisningsgrupper har inrättats för att stötta elever med särskilda behov i skolan
 • Våra fantastiska lärare är mer nöjda med sin arbetssituation nu än när mandatperioden inleddes
 • Starkare kommunal ekonomi. Avbetalade skulder som en försäkring för framtiden.
 • Sänkt kommunalskatten med 30 öre
 • Bygget av badhuset pågår och ska stå klart 22/23
 • Informationscenter och ett minibibliotek inrättat på Adelsö. (K)
 • ”Stallprojektet” för elever med långvarig skolfrånvaro startat, Stall Kungsgården
 • ”Bointroduktion” genomfört för integration av nyanlända
 • Bommarna borttagna på Skå återvinningscentral
 • Bygget av hyreslägenheter på Adelsö pågår
 • Socialnämnden fastställde strategi för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun
 • Ökad valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen inrättat

Innehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.