Ekonomi

Bild

Ekerö kommun har en sund och balanserad ekonomi. Det är av största vikt att det förblir så. De pengar som kommunen får in från kommuninvånarna ska användas på ett effektivt sätt. 

Många kommuner, inklusive vår kommun, står inför stora ekonomiska utmaningar framåt med en åldrande befolkning. Besluten måste vara ännu mer genomtänkta med väl underbyggda beslutsunderlag. Besluten måste också vara förankrade i Mälaröbornas önskningar. 

Centerpartiet vill behålla den nya lägre skattesatsen som vi införde inför 2022 och om möjligt ytterligare sänka den längre fram. 

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Arbeta hårdare och effektivare med förvaltningen av våra gemensamma fastigheter. Vi anser att vårt bostadsbolag, Ekerö Bostäder, ska förvalta och underhålla våra fastigheter (kollas upp)
  • Höja kommunens beställarkompetens ytterligare så att rätt krav ställs på utförare, varor och tjänster, samt noggrann uppföljning
  • Öka effektiviseringen och digitaliseringen av kommunens tjänster och processer utan att försämra kvaliteten
  • Att varje skattekrona värnas med noggrann kostnadsstyrning
  • Ha noggrann och systematisk ekonomisk uppföljning för god kontroll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.