Företagande och arbete

Bild

Centerpartiet Ekerö vill se fler företagare på Mälaröarna. Fler företag skapar fler arbetstillfällen och därmed högre tillväxt. Det finns också miljömässiga och tidsmässiga fördelar om utpendlingen till arbetsplatser kan minska. Mindre tid i kollektivtrafiken eller i bilen ökar livskvaliteten för många av oss. Fjärde filen och förbifarten kommer underlätta för etablering av fler företag samt öka inpendlingen av arbetskraft i kommunen. 

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Skapa enklare kontaktingång för företagare till kommunen, effektiv och tydlig handläggning av exempelvis bygglov och ärenden inom miljö och hälsa
  • Att Näringslivsenheten ska vara en mer aktiv kontaktpunkt för företagare i kommunen
  • Förenkla regelverk och fortsätta digitalisering av tjänster 
  • Utveckla arbetet med att dela upp upphandlingar så att det möjliggör för lokala företagare att lämna anbud. Främja grönt företagande genom upphandling av lokala varor och tjänster i kommunen. (DIS, dynamiskt inköpssystem)
  • Skapa mötesplatser för företagare och politiker. Vi vill regelbundet besöka företagare på våra öar för att skapa dialog och förståelse
  • Vidareutveckla Ung Företagsamhet, UF. Förbättra samarbetet mellan skolor och företagare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.