Fritid och kultur

Bild

Kultur, fritid och idrott berikar människor. Därför ska alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån sina önskemål och förutsättningar kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud i vår kommun.

Ett viktigt område i detta avseende är Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen som ska ges ett permanent skydd för rekreation, fysisk aktivitet och kulturupplevelser. Vi ska också rusta upp fritidsområdet vid Söderströms väg. 

Våra öar är unika med två världsarv i samma kommun, Drottningholm och Birka/Hovgården. Här skall vi i samverkan med lokala näringsidkare och föreningar utveckla Birka/Hovgården för såväl kommuninnevånarna som våra besökare.

Centerpartiet Ekerö vill:

 • Fortsätta utveckla förutsättningarna och möjligheterna för alla att ha en aktiv fritid. 
 • Säkerställa att det finns lek- och aktivitetsplatser för allmänheten i alla kommundelar
 • Öka tillgängligheten till vår fantastiska natur, exempelvis parkeringsmöjligheter, förbättrad besöksinformation
 • Ge fortsatt kommunalt stöd till föreningslivet, fokus på alla barn och ungdomars fritidsaktiviteter. 
 • Anordna fler badplatser på öarna
 • Göra kommunen ännu mer attraktiv för närturism
 • Utveckla Ekebyhovsdalen, Jungfrusundsåsen och Ekebyhovs slottsområde till rekreationsområde för alla
 • Rusta upp fritidsområdet vid Söderströms väg
 • Säkerställa att hästverksamheten i Ekebyhovsdalen rustas upp 
 • Utveckla Skå flygfält för motorburna aktiviteter, skjutbana och andra passande aktiviteter
 • Stärka arbetet med Sommarpolarna, ett mycket lyckat projekt som startades 2020 för att minska oro och otrygghet bland våra ungdomar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.