Hållbar småstads- och landsbygdsutveckling

Bild

Ekerö kommun är fin mix av vacker natur med skogar, ängar, åkermark, landsbygdsboende och tätorter. Vi i Centerpartiet Ekerö vill fortsätta utveckla vår kommun och låta den växa, samtidigt som vi bevarar karaktären av vår natur och landsbygd. 

Det är viktigt att man kan bo och verka i hela kommunen. 

Centerpartiet Ekerö vill:

 • Se varsamt växande i hela kommunen. Det ska vara småstad och landsbygd i harmoni
 • Bygga hållbart
 • Bevara och värna våra tätortsnära och tillgängliga naturområden 
 • Möjliggöra byggnation utanför detaljplanerat område och tillåta gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som bygger på modern teknik
 • Ställa hårdare och tydligare miljökrav vid byggnation på uppdrag av kommun 
 • Uppmuntra till byggnation där hänsyn tas till miljö- och klimataspekter för privat byggande, bland annat genom rådgivning
 • Att symboler från bussgaraget återförs till den nya centrumbebyggelsen i Ekerö centrum 
 • I ny centrumbebyggelse ställa krav på 
 • Höga krav på hållbarhet
 • Byggnation i trä
 • Gestaltningen är viktig, byggnation med småstadskaraktär
 • Varierande höjder på husen med maximalt fem våningar
 • Gröna tak, med växter för pollinerare, där det fungerar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.