Integration

Bild

Vi i Centerpartiet tycker det är självklart att Sverige ska vara en välkomnande famn för människor från krigshärdar, konfliktområden och som flyr naturkatastrofer. Med de fruktansvärda hemskheter som utspelar sig i Ukraina sedan i februari i år känns det viktigare än på länge att vara glasklar på den punkten. 

Vi i Centerpartiet anser att det är viktigt att de som kommer till våra öar möts av ett seriöst och välfungerande mottagande. Mottagandet ska vara generöst men inte kravlöst. Den nyanlände ska ges förutsättningar att aktivt söka arbete, läsa sig svenska och utbilda sig i hur svenska samhället fungerar. Den nyanländes utbildning från hemlandet ska valideras mot svenska förhållanden. 

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Att mottagandet av nyanlända ska vara generöst, men inte kravlöst
  • Hjälpa alla nyanlända att komma in i samhället genom Ekerö kommuns framgångsrika program ”Självständighet 365” dvs språk, samhällskunskap och praktik/arbete
  • Att kommunen ska vara aktiv och samverka med näringslivet för att få ut nyanlända i egen försörjning
  • Stötta civilsamhället och föreningar för en bra integration

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.