klimat och hållbarhet

Bild

Centerpartiets vision är att Ekerö kommun ska vara klimatneutral till 2040 och därefter arbeta vidare för att bli klimatpositiv. Redan till 2030 är målsättningen att kommunens verksamhet ska vara klimatneutral. 

Centerpartiet vill driva en resultatinriktad miljö- och klimatpolitik, grundad i utveckling och innovation. Vi ska hejda klimatförändringarna men inte utvecklingen. Vi vill vara möjliggörare och lyfta fram positiva förebilder. 

För att klara denna vision behöver vi ha tydliga mål och strategier för den kommunala verksamheten med utgångspunkt i den kommunala rådigheten. Genom regelbunden uppföljning skapar vi tydligt mot kommuninvånarna för hur arbetet fortskrider.

Centerpartiet Ekerö vill:

 • Upprätta en klimatstrategi med tydlig och konkret handlingsplan för att nå målet att kommunens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2030 och som strävar mot visionen att hela kommunen är klimatneutral till 2040 
 • Säkerställa ett sammanhållet arbete med tydliga ansvar, regelbundna uppföljningar och tydlighet mot kommuninvånarna
 • Ställa hårdare klimat- och miljökrav vid kommunens upphandlingar
 • Underlätta för etableringen av laddstolpar strategiskt över öarna för att möjliggöra elektrifierad biltrafik
 • Främja träbyggande i utvecklingen av kommunen
 • Stimulera och utbilda barn och ungdomar att bli klimatsmarta i våra skolor och förskolor. Det ska vara lätt och roligt att vara klimatsmart
 • Att vi ska ha en miljöpedagog som kan sprida goda exempel och arbetssätt i skolor och förskolor
 • Involvera näringslivet på öarna mer i miljö- och klimatarbetet
 • Intensifiera arbetet med kommunens energieffektiviseringar
 • Sätta solceller på alla kommunens lokaler där det ger positiv effekt
 • Underlätta för privata bilpooler i kommunen, till exempel vid nyproduktion av flerbostadshus

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.