Mat och avfall

Bild

Maten som serveras i kommunen ska vara närproducerad, säsongsbetonad och gärna ekologisk. Hur vi som konsumenter väljer påverkar miljön. Kommunen är en stor konsument och vi vill därför att kommunen ska upphandla miljö- och klimatsmart. 

Avfall är resurser som kan användas flera gånger. Att minimera avfallsmängderna genom att dela, laga, byta och låna produkter samt minska sitt matsvinn ger de största miljövinsterna och är prioriterade frågor för Centerpartiet. Målet är att ställa om samhället mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Vi verkar för fler möjligheter till återbruk.

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Satsa på närodlad, säsongsbetonad och gärna ekologisk mat med hållbarhet från jord till bord. Den ska självklart också vara god och näringsrik
  • Minska matsvinnet genom utbildning och samverkan
  • Större andel av Ekerö kommuns matavfall ska rötas
  • Utreda möjligheten att införa en påse för lösviktsvaror i mataffären (frukt och grönt), som också kan användas för komposterbart avfall i sophanteringen (motsvarande gröna påsen)
  • Ställa krav på utsläpp från transporter i upphandlingar och dela upp upphandlingarna i mindre bitar. Detta ökar möjliggör för våra lokala företagare att lämna anbud och vinna upphandlingar 
  • Öka tillgängligheten på Skå återvinningscentral genom utökade öppettider
  • Verka för ökade möjligheter till cirkulär ekonomi och återbruk för Mälaröborna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.