Miljö och natur

Bild

Vår fantastiska natur och vatten är en av Mälaröarnas största tillgångar. Vi vill värna naturen genom utökade naturreservat och en ekologisk skogsvård där kommunalt ägd skog och mark sköts för rekreation och biologisk mångfald. Vi måste fortsätta det aktiva arbetet för ett renare Mälaren. 

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Värna naturen och de gröna ytorna i kommunen, och i tätortsutveckling i huvudsak använda redan hårdgjorda ytor
  • Verka för ökad biologisk mångfald genom ängsskötsel och skogsvård
  • Verka för minskad spridning av mikroplaster i naturen genom bland annat fällor för dagvatten
  • Ge ett permanent skydd för Jungfrusundsåsen, Ekebyhovsdalen och Ekebyhovs slottsområde. Området ska vara till för rekreation, fysisk aktivitet och kulturupplevelser

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.