Öppenhet och demokrati

Bild

Vi står för en närodlad politik. Vi vill lyssna på Mälaröborna för att förstå deras behov och idéer. Vi måste öka tilliten och förtroendet mellan politiken och medborgarna genom att vara nyfikna på varandras idéer, lita på medborgarnas erfarenheter och lojalitet mot öarna samt ta vara på det för att få fram bästa möjliga beslut. Vi vill vitalisera det demokratiska samtalet.

För Centerpartiet är alla människors lika rätt och värde en grundpelare. För oss är det också självklart att värna öppenhet, demokrati, respekt och samarbete. Centerpartiet vill vara en konstruktiv brobyggare i politiken och arbeta resultatinriktat för kommuninvånarnas bästa. 

Centerpartiet Ekerö vill:  

  • Vara lyhörda för kommuninvånarnas önskemål genom att skapa mötesplatser digitalt och mötas öga mot öga. 
  • Besluten ska fattas så nära invånarna som möjligt, därför vill vi bjuda in till dialog inom exempelvis planarbetet
  • Öka förtroende och tilliten till politiken genom dialog, transparens och politikercafè i kommunens alla delar 
  • Införa medborgarförslag till kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.