Trygghet

Bild

Trygghet känns viktigare än på länge med det fruktansvärda som händer i Ukraina. Det gäller i första hand vår trygghet på nationell nivå. Men också på kommunal nivå är trygghet en mycket central fråga. 

Vi vill att känslan av trygghet ska genomsyra din vardag på våra öar. Du ska kunna känna dig trygg oavsett var du bor och i vilket skede av livet du är. Tryggheten ska stärkas med ökad krisberedskap, brottsförebyggande åtgärder, välfungerande skolor, mer belysning, polisnärvaro och genomtänkt centrumbebyggelse med småstadskaraktär.

Centerpartiet Ekerö vill:

 • Stärka kommunens krisberedskap
 • Skapa tryggare gång- och cykelvägar inklusive gångtunnlar genom exempelvis smart belysning och separerade från biltrafiken
 • Genomföra ytterligare insatser för att säkra våra barns och ungdomars skolvägar
 • Ha minst en polisbil i kommunen dygnet runt, synlig polis med lokalkännedom
 • Ha ordningsvakter tillgängliga i hela kommunen
 • Inrätta kommunpolis med Ekerö som pilotkommun
 • Öka medvetenheten om droger genom utbildningsinsatser
 • Se till att brottsförebyggande aktörer sammankopplas för bättre samordning
 • Säkerställa fler fältassistenter där ungdomarna finns
 • Arbeta mer aktivt för minskad förstörelse
 • Ge stöd till civilsamhället i sitt engagemang med exempelvis föräldravandring
 • Inrätta fler trygghetskameror

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.