EU-valet

Centerpartiet i Huddinges EU-valbudskap

ll

Centerpartiet i Huddinges valbudskap inför EU-valet den 22 maj till 9 juni är HÅLL GRÄNSEN MOT ÖVERGÖDNINGEN samt HÅLL GRÄNSEN FÖR FRIHETEN. Tomas Selin (C) och Henrik Juhlin (C) är Huddinge kommuns enda EU-kandidater och kommer under valrörelsen att kampanja för ett fritt, demokratiskt och klimatsmart Huddinge och Europa.


a

sol-has-bg

Budskapen från Tomas Selin och Henrik Juhlin är HÅLL GRÄNSEN för friheten och klimatet, för Huddinges och Europas bästa.

- Vi måste stärka våra fri- och rättigheter i Europa. Med EU har vi en fantastisk möjlighet att resa till, leva och arbeta i alla våra medlemsländer, men vår frihet och trygghet är inte garanterad överallt och högerextrema partier avancerar sina positioner. Kvinnor måste ha rätt till abort i hela EU, och HBTQI-personers rättigheter måste skyddas i alla medlemsländer, säger Tomas Selin, EU-kandidat, kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Huddinge.

I det här valet finns bara två Huddingepolitiker på partiernas valsedlar. Tomas Selin och Henrik Juhlin återfinns båda på Centerpartiets lista. Båda kandidaterna ser med oro på demokratiutvecklingen i flera medlemsländer och lyfter mediernas självständighet, stödet för Ukraina och klimatet som viktiga aspekter. Henrik Juhlin är natur- och stadsmiljönämndens ordförande i Huddinge och vill med sin kandidatur driva frågorna om att skydda Östersjön och rent vatten, för både för Europas och Huddingebornas skull.

- Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Vi måste agera gemensamt inom EU för att bekämpa övergödning, överfiske och föroreningar. Rent vatten är vår viktigaste tillgång och det är dags att ta ansvar för att bevara och skydda det, säger Henrik Juhlin, EU-kandidat och nämndordförande i Huddinge.

Centerpartiet i Huddinge uppmanar alla Huddingebor att tänka på friheten, demokratin och klimatet när de går och röstar i EU-valet. Valdagen är den 9 juni, men förtidsröstningen börjar redan den 22 maj. Tillsammans kan vi göra skillnad för Huddinge och Europa.

KLIMATET - RENT VATTEN - JÄMSTÄLLDHETEN

Klimatet

Klimatomställningen är vår tids största utmaning. För att lyckas så måste EU sätta press på alla medlemsländer, till exempel genom att dra in EU-fi[1]nansiering till de som inte gör sin del av klimatarbetet. Vi måste också minska våra utsläpp med 95% procent, till exempel genom att fasa ut de fossila drivmedlen och förse alla varor med en klimatdeklaration.

Rent vatten

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, farliga ämnen och överfiske har under lång tid påverkat havets ekosystem. Detta är inget vi kan lösa själva, utan EU behöver ta fram ett gemensamt Öster[1]sjöpaket, ett paket för att hantera problemen med övergödning, överfiske, nedskräpning och giftiga kemikalier samt att förvaltningsplanen för Öster[1]sjön görs om från grunden. Rent vatten är det viktigaste vi har!

Jämställdheten

Det ska inte gå att sitta säkert och åtnjuta ett EU-medlemskap medan man förtrycker sin befolkning och stoppar EU-stöd i egen ficka. Vi behö[1]ver se ett ökat utrikespolitiskt samarbete inom EU för att hålla gränsen mot Ryssland och fortsätta att stödja Ukraina. Till sist så måste vi också kämpa för att aborträtten ska gälla i hela EU och stärka rättigheterna för HBTQI-personer.


RÖSTA PÅ CENTERPARTIET FÖR FREDEN - FRIHETEN - KLIMATET

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.