vår politik

Centerpartiet är idag en del av den styrande majoriteten i Huddinge kommun. Vi är ett liberalt och decentralistiskt parti. Miljö, trygghet och valfrihet är våra tre viktigaste frågor att driva i valet 2018 och kommande år. Nedan kan du läsa våra viktigaste frågor i korthet.

Miljö

Även kommande generationer ska ha glädje och nytta av naturen. Vi tror på människor och vi tror på framtiden. Vi kan klara av den gröna omställningen samtidigt som vi skapar tillväxt. Det behöver bli enklare att leva miljö- och klimatsmart. Satsningar på ny teknik är en viktig del i detta. När kommunen växer snabbt så krävs både miljöinvesteringar och grönare transporter.

  • Renare vatten så att dricksvatten och friska hav finns i framtiden, genom vattenrening, nya våtmarker och lokala biltvättsregler.
  • Gröna trafiksatsningar så att fler kan resa miljövänligt, framför allt pendelparkering, Spårväg syd, Tvärförbindelse Södertörn och säkra gång- och cykelvägar.
  • Att vara landets bästa naturkommun genom att förbättra tillgänglighet till naturreservat och sjöar, naturguidning och information.

Trygghet

En tryggare människa är en friare människa som vågar gå sin egen väg i livet. Ett tryggt samhälle byggs av människor som känner tillit och förtroende till varandra. Vi skapar tillsammans ett tryggt Huddinge genom att jobba förebyggande, för ingen föds kriminell. Vi måste även satsa på trivsamma och trygga utemiljöer och prioritera utbildning och integration.

  • Tryggare bostadsområden med avhopparstöd så att fler väljer att lämna kriminalitet och områdesvärdar som stärker tryggheten i våra centrum med relationsbyggande arbete.
  • Inkluderande skola som ger mer resurser till skolor med lägst resultat, bättre tillgång för elevhälsan och höjd förskoleersättning.
  • Bättre integration genom att snabba på introduktionsprocessen för nyanlända elever, obligatorisk samhällsinformation och stöd till idrottsföreningar.

Valfrihet

Människor kan och vill bestämma hur de vill leva sina liv. Att öka valfriheten inom skattefinansierad service är därför viktigt för oss. Vi är övertygade om att det även ökar kvaliteten på själva servicen. Konkurrens utvecklar och sporrar. Kommunen ska ständigt ompröva monopol i den egna verksamheten och även vara öppen för nya idéer på marknaden.

  • Att fler ska kunna jobba i Huddinge genom att ge företagare ett bra bemötande och göra det enklare för små företag att delta i upphandlingar.
  • Ett fritt val till kulturskolan så att köerna minskar och fler ungdomar får delta.
  • Det fria skolvalet, människor vet bäst själva vilken skola som passar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.