Förebyggande vård och digitalisering

Primärvårdens uppdrag att arbeta med förebyggande hälsa och friskvård - på vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler - måste stärkas. Ett genomgripande friskvårdstänk där kunskapen om hur livsstil påverkar hälsan måste finnas i hela vårdkedjan. Hälsoundersökningar för äldre, riktade mot riskgrupper, bör införas tillsammans med aktiv rådgivning av läkare för att förebygga och tidigt upptäcka sjukdomar.

Den nya tekniken ger helt nya möjligheter för dig som patient. Genom tekniska lösningar kan du arbeta mycket mer förebyggande genom att exempelvis koppla ihop data kring hur mycket du rör dig, när du sover, vad du äter, vilka medicindoser du ska ha och mycket mer. Dessa möjligheter ska tas tillvara och här ska primärvården ha ett ansvar för att erbjuda och stödja patienterna i att använda tekniska lösningar, som mobilappar, för att möjliggöra egenvård och förebyggande hälsoarbete men också insyn och inflytande över sin egen vårdsituation.

Därför vill vi:

  • Stärka primärvårdens uppdrag att arbeta med förebyggande hälsa och friskvård.
  • Införa hälsoundersökningar för äldre i riskgrupper.
  • Möjliggöra för primärvården att hjälpa patienter att följa sin hälsa digitalt.