En nära vård

När du eller någon nära dig behöver vård ska den finnas där och du ska få den vård du behöver när du behöver den. Därför behöver vi satsa ytterligare på att korta vårdköerna, se till att alla vårdplatser är öppna och fortsätta utbilda mer personal. Det måste också bli enklare för patienten att veta vart den ska vända sig för att söka vård.

I bästa fall kan behovet av att få vård aldrig uppstå. Därför vill vi i mycket högre grad än idag arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det gör att människor håller sig friskare, att sjukfrånvaron minskar och att den totala kostnaden för vård och omsorg begränsas. Den viktigaste förebyggande hälsoinsatsen är att bryta utanförskap och säkra att alla invånare har möjlighet till jobb och egen försörjning.

Här kan du läsa våra idéer för:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.