Centrum - Hersby - Mosstorp

Vi är det lokala partiet i din stadsdel. Vi finns nära dig och vill lyssna på dina förslag. Vi har arbetat hårt för att stoppa överexploatering i Centrum och för en utveckling med småstadskänsla som stärker företagandet på ön.

Har du synpunkter, idéer eller funderingar på vad som kan förbättras från politiskt håll i din stadsdel? Hör av dig till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Göra Kyrkviken badbart genom dagvattenrening och åtgärder för minskad övergödning.
  • Bevara våra fina villaområden i Hersby och Mosstorp, värna äganderätten!
  • Utveckla ett grönt handelsstråk mellan Centrum och ett överdäckat Torsviksdike.
  • Stödja utvecklingen av fler gymnasieskolor på ön - vi vill inte förstöra Hersby gymnasium genom att bygga ut.

Dina kontaktpersoner i HERSBY - Centrum - Mosstorp

Magnus Cavalli-Björkman, Hersby
Mejla Magnus

"I Hersby så älskar jag närheten till allt; promenader, vatten, service och allmänna kommunikationer!"

Kent Ivarsson, Mosstorp
Mejla Kent

"Jag har bott i Mosstorp sedan 1989 och älskar området och jag trivs i mitt hus med goda grannar med en aktiv villaägarförening. Mitt Mosstorp är en väl avgränsad och utpräglad villastad med insprängda grönområden med rikt djurliv i en kuperad terräng. Flera hus med grönskande trädgårdar har sin ursprungliga karaktär i behåll. 1926 års stadsplan är fortfarande synlig i kvartersbildningen och vägdragningarna. Det finns också en lokal torgbildning. Trots att affärer har flyttat ut från området har platsen fortfarande karaktär av lokalt centrum."

Lotta Cavalli-Björkman, Hersby
Mejla Lotta C

"Vi som bor i området kring Kyrkviken har den bästa av av världar: Nära till naturen med både glittrande vatten och gröna promenader i skogar och över ängar, samtidigt som Centrum ligger ett stenkast bort och man når storstadens puls lätt och snabbt!"

Hersby - Centrum: med anor från 1400-talet

Matbutiken Samköp, Stockholmsvägen 57 sett från Vasavägen 4. Foto: Sten Schüssler 1975

 

Stadsdelen Hersby sträcker sig från Kyrkviken till Lidingöbron inklusive hela Lidingö centrum. I stadsdelen bor ca 4 300 invånare. Bebyggelsen består till stor del av äldre villor, samt flerfamiljsbostäder i centrum och Torsvik. Namnet Hersby härstammar från Hersby gård, ett lantbruk med anor från 1400-talet med en herrgård från 1854.

Entreprenören Hjalmar Arwin köpte 1904–1905 områdena Hersby, Bo, Litselgärdet, Vattängen, Koltorpet, Rudboda och Hustegaholm av fyra separata ägare varav en av dessa var dödsboet efter Hersby Aktiebolag. Priset var 565 000 kr och arealen var 25% av hela Lidingö.

Den 23 mars 1906 sålde Arwin marken (utom Hustegaholm) till det nystartade bolaget AB Lidingö Villastad där han själv var VD. Detta var inledningen till det moderna Lidingö som till största del finns kvar än idag.

Med god hjälp av duktiga medarbetare byggde villabolaget under ett par decennier hundratals villor i Hersby samt ett antal större byggnader i centrum.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.