Näset - Bo

Vi är det lokala partiet för dig som bor i Näset och Bo gärde. Vi finns nära dig och vill lyssna på dina förslag. Vi har arbetat hårt för bättre parkeringssituation på Näset och för att skapa mer trivsel på Källängstorget.

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor på Näset eller Bo? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Värna och utveckla närservice på Källängstorget.
  • Sätta upp fler laddstolpar och parkeringsplatser i Näset.
  • Flytta skateboardramp till skolgården för att minska ljudstörning för boende.
  • Skapa en havsbastu på norra ön - för mer bad året om.

Dina kontaktpersoner på Näset - Bo

Fredrik Wesslund, Näset

Mejla Fredrik

”Vi behöver en bättre trafiksituation på Näset särskilt på morgonen när barnen lämnas av vid skolan. Skateboardrampen måste även flyttas för att ej störa grannar på natten. Utöver detta så skull jag gärna se att de boende på Näset fick en generösare och bättre parkeringssituation”.

Michael Lagerkvist, Näset

Mejla Michael

”Närbutiken gör det lätt för även lite äldre att bo på Näset. Men torget skulle behöva utvecklas så det blir mer inbjudande. Vi behöver också laddstationer för framtidens miljövänliga bilar".

Näset - Bo - Från skogsvuxen platå till bostadshus

Bo gård med Näset i bakgrunden. Foto: Sten Schüssler 1961

Näsets flerbostadsområde byggdes mellan 1957 till 1966 och är beläget på en tidigare skogsbevuxen platå som då var obebyggd.

Lidingö stad fattade beslut 1943 om dispositionsplan för hela ön med förslag om stora markområden för hyreshusbebyggelse. Det väckte stor debatt och delade Lidingöborna i två läger. Trots starka protester för de som vill bevara öns villakaraktär segrade förespråkarna för hyreshus. Under 1945–1960-talet byggdes sedan ett antal hyreshusområden på Lidingö, bl.a. i Käppala, Baggeby/Bodal, Torsvik och Näset.

Förutom bostadshusen på Näset byggdes ett lokalt centrum med torg och affärer samt restaurang. Området har utvidgats under senare del av 1990-talet med IBM-huset och ett antal bostadshus utmed Karins Allé. Idag bor det ca 3000 invånare på Näset.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.