Sticklinge - Kyttinge - Islinge

Vi är det lokala partiet i din stadsdel! Vi finns nära dig och vill lyssna på dina förslag. Vi har arbetat för att behålla isbiten i Sticklinge och att skydda Sticklingeskogen.

Har du synpunkter på vad vi ska driva i Sticklinge eller Islinge? Skriv till våra kontaktpersoner. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Bevara isbiten i Sticklinge och utveckla för mer spontantidrott i våra stadsdelar.
  • Skydda vår vackra natur, inför naturreservat i Sticklingeskogen för att skydda för framtida generationer.
  • Vi vill se en skolgård med mer grönska och som uppmuntrar till rörelse.
  • Skapa en havsbastu på norra ön - för mer bad året om!
  • Utveckla marin mötesplats på Brostranden i Islinge.

Dina kontaktpersoner i Sticklinge - Kyttinge - Islinge - Kyttinge

Patrik Buddgård, Sticklinge
Mejla Patrik eller ring 070 - 257 60 36

”Att ha motionsspår i vacker natur direkt utanför dörren är det bästa med Sticklinge.”

Pia Müller, Kyttinge
Mejla Pia 

”Här bor människor som bryr sig om varandra och det som finns runtomkring oss! Vi är som ett litet samhälle där sammanhållningen står i fokus.”

Jacob Rothschild, Sticklinge
Mejla Jacob

”Jag älskar den härlig skogen och att jag har så många fina grannar i Sticklinge.”

STICKLINGE - ÄLST PÅ ÖN

Sticklinge gård har anor från 1700-talet. Foto: LHF


Sticklinge i nordvästra hörnet av Lidingö var bebott redan på vikingatiden. Här ligger ett av Lidingös största forntida gravfält med ett 60-tal gravar. En av öns första bosättningar, Sticklinge by, skapades på grund av god tillgång till betesmark och närheten till Östersjön.

Norra Sticklinge var ursprungligen ett sommarstugeområde på tidigt 1930-tal. Det var först 1978 som Lidingö stad beslutade att området skulle stadsplaneras. Området försågs med kommunalt VA, el-försörjning, upprustade vägar, trottoarer samt gatubelysning som ledde till att området på kort tid bebyggdes med villor för permanentboende.

Södra Sticklinge, kalllad Sticklingehöjden var tidigare ett skogsområde men som började bebyggas under tidigt 1990-tal. Trots denna bebyggelse så har Sticklinge en nära tillgång till vackra skogspromenader med ädellövskog, vilket uppskattas av de boende och något som gjort Sticklinge till en mycket attraktiv del av Lidingö.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.