Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Gabor Sebastiani

Gabor Sebastiani

Personbild


Ersättare Miljö- och stadbyggnadsnämnden samt Lidingö fastighets AB, ledamot arvodesberedningen

IT-arkitekt, Rudboda

Kontakta Gabor Sebastiani

Kontakta Gabor

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....