Gabor Sebastiani

Personbild


Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.

Risk officer, Rudboda

"Jag brinner for en fördjupad demokrati med stor grad av insyn, förutsägbarhet och likabehandling. Det är grunden för mitt engagemang. Jag vill värna individens rätt att bestämma över sin egendom som sitt hus och att ha valfrihet inom förskola, skola, vårdgivare eller boendeform. Människor ska ha makt över sina liv."

Kontakta Gabor Sebastiani

Kontakta Gabor

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.