Helene Strömqvist

Personbild


Ersättare kommunstyrelsen

Civilekonom, Rudboda

"Som ekonom med arbete inom offentlig sektor vet jag vikten av att hushålla med skattebetalarnas pengar. Jag skulle dock vilja se att Lidingö satsar mer på barn, unga, äldre och de som behöver extra stöd, för att på så sätt arbeta förebyggande."

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.