• / Lilian Becker

Lilian Becker

Personbild


Ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ekonom, Kottla

Jag vill arbeta för en varsam utbyggnad av Centrum-Torsvik med en tydlig grön profil. Utveckla våra stadsdelar genom en varsam förtätning. Bevara våra grönområden och förbättra vattenkvalitén i Kottlasjön.

Kontakta Lilian Becker

Kontakta Lilian

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....