Patrik Buddgård

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige

Leg. gymnasielärare, Sticklinge

"Vi behöver ett mer öppet och transparent ledarskap i stadshuset! Som för dialog med Lidingöborna mellan valen, som höjer ambitionen i miljö- och klimatarbetet, och som prioriterar skola, omsorg och idrott! Med min bakgrund inom idrottsrörelsen och som utbildad lärare brinner jag för förutsättningar för idrotten samt för en skola som inspirerar till lärande och anpassas efter individen."

Kontakta Patrik Buddgård

Kontakta Patrik

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.