Rebecka Öberg

Personbild


Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare kultur- och fritidsnämnden

30, Kommunikatör
Herserud

Jag är en Lidingöpatriot fostrad längs Lidingöloppsspåret - en väg som präglas av hängivenhet till föreningslivet, idrottsgemenskap, omsorg för våra grönområden, och en tro på fungerande samverkansformer mellan det privata, det offentliga och civilsamhället.

Kontakta Rebecka Öberg

Kontakta Rebecka

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.