Anders Öhrström

Personbild


Talesperson teknik och infrastruktur, ledamot i fullmäktige, tekniska nämnden och vice ordförande Centerpartiet Lidingö

Ambassadråd, Ekholmsnäs

"Mitt politiska engagemang är baserat på en liberal värderingsgrund om människans lika värde, fokus på hur samhället undviker segeration och skapar integration. Jag är angelägen om att vi utvecklar Lidingös olika stadsdelar i dialog med boende och de behov som finns för bostäder och rekreation och bidrar till ökad gemenskap. Miljön, såsom långsiktig vård av mark, vatten och skog är en annan fråga som är viktiga för mig."

Kontakta Anders Öhrström

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.