kommunstyrelsegruppen

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser som finns i reglementet. Centerpartiet har 1:e vice ordförandeposten i kommunstyrelsen samt två ersättarplatser.