Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för barn- och ungdomskultur och kulturverksamhet i övrigt. I detta ingår bland annat att se till att det finns barnkulturverksamhet, finansiera biblioteken, kundval kulturskola samt ge stöd till kulturföreningars offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Nacka.

Nämnden ansvarar också för att både utveckla och stödja nya uttrycksformer och kulturverksamheter.

Kulturnämnden ansvarar även för kommunens lokalhistoriska arkiv och för kommunens konstsamling.