Nacka Energi AB

Nacka Energi AB är ett av Nacka kommuns helägda bolag. Bolaget bildades redan 1919 och ägs sedan 1952 av Nacka kommun. Den primära verksamheten är drift och förvaltning av elnätet i bolaget Nacka Energi AB. Nacka Energi AB har dotterbolaget Nacka Energi Försäljning AB.

I samband med att Nacka växer, tunnelbaneutbyggnaden och allt fler bostäder och verksamheter byggs, arbetar bolaget även med att säkerställa att investeringar i elnätet, skapar möjligheter för ett framtida hållbart Nacka.

Nacka Energis verksamhet täcker hela Nacka men inte området för Boo församling.