Nacka Vatten och Avfall AB

Nacka vatten och avfall AB är ett av Nacka kommuns helägda bolag. Bolaget bildades 2017 och den primära verksamheten är att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom bolagets tjänster skapas förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle i Nacka. Inte minst i samband med ett växande Nacka där nya och fler medborgares behov behöver säkerställas.