Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter inom trafikområdet.

Inom nämndens ansvarsområde ligger också att ansvara för en grundläggande information om kommunens tekniska anläggningar.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.