Hans Peters

Personbild


Kommunalråd, ordf. Natur och Trafiknämnden, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Vem är jag och vad kämpar jag för?

Jag heter Hans Peters och bor i Jarlaberg och flyttade dit från Stockholm (Bromma) med familjen 2005. Har två döttrar, en som är vuxen och en som snart börjar gymnasiet. Jag trivs mycket bra i Nacka och det är en spännande och naturskön kommun.

Jag vill ha ett tryggt, naturskönt och nytänkande Nacka. Jag vill se till att viktiga naturområden och kulturmiljöer bevaras för kommande nackabor. Beslutade nya naturreservat ska genomföras. Genom att jag är ordförande i natur- och trafiknämnden kan jag sätta fokus på både naturreservaten och framkomligheten på våra vägar. Jag vill också jobba med klimat- och miljöfrågorna. Genom att jag är ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott blir det verkstad och inte bara prat.

Jag vill också bygga en fin, spännande och trivsam stad i Nacka och få fram tunnelbanan till Nacka Forum och sedan vidare mot Orminge. Vi ska bygga Nacka stad med stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvalitet i boendet med senaste miljöteknik för framtiden. Kulturen har så klart en viktig roll när vi bygger för att människor och företag ska trivas. Nacka ska bli en ännu bättre kommun att bo i. Självklart vill jag också utveckla våra stadsdelscentra såsom Älta centrum, Orminge centrum och Saltsjöbadens centrum.

Dessutom vill jag fortsätta förnyelsen av den kommunala verksamheten och se till att det finns olika driftsformer för medborgarna att välja mellan. Nackaborna har rätt att få välja skola, förskola, äldreomsorg, kulturskola och mycket mer.

Kontakta Hans Peters

Kontakta Hans

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.